Categories
6. Građanske inicijative Vinča

Podneta žalba na Rešenje o priznavanju statusa privremenog povlašćenog proizvođača električne energije za elektranu na deponijski gas „LGP Vinča”

Inicijativa Ne davimo Beograd

oktobar 2019. godine

Leave a Reply