Javna arena

Prava i obaveze građana u kreiranju javnih politika urbanog razvoja / 29.3.2021.
Online obuka: Demistifikacija planiranja / 8-10.02.2021 / CZKD
U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma / 17.11.2021 / CZKD
Kolaps ili komunikacija: urbanizam suprotstavljenih interesa / 10.12.2019 / CZKD