Korisni izvori – informacije i argumentacije

Ova stranica posvećena je sakupljanju odabranog materijala koji je dostupan online, a koji prvenstveno građanima i stručnjacima može poslužiti u boljem razumevanju procesa urbanističkog planiranja i prostornog razvoja grada, kao i razumevanju aktuelnih projekata.


Civilni sektor:
Stručne primedbe kao analize urbanističkih planova:

Konfliktni projekti u Beogradu inicirali su okupljanje stručnjaka i izradu analiza urbanističkih planova na javnim uvidima, koje su zatim predočene i podnete u vidu primedaba. Odabrane analize donose značajan uvid u razumevanje aktuelnih urbanističkih planova i urbanističkih projekata. Preporučujemo za čitanje, jer pružaju: a) uvid u mogući način pisanja primedbi, b) vredne analize planskih i drugih procedura, koje mogu biti značajne za razumevanje procedura i šire od okvira predmetnih planova. Predočene analize izrađene su prvenstveno od strane civilnog sektora.

Podsećamo da primedbe na planove ne moraju biti stručne analize. Javni uvidi služe da se sve zainteresovane strane uključe u procedure izrade planova i planiranja prostornog razvoja, tako da i same primedbe mogu izražavati različita mišljenja i viđenja, bila ona stručna ili ne.

  • JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije dela Makiškog polja,Gradska opština Čukarica, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu.
    Tekst stručne primedbe: PREUZMI PDF.
Izvor ilustracije: www.RERI.org.rs
  • Elaborat za rani javni uvid plana detaljne regulacije Bloka 39 GO Novi Beograd – Saopštenje radne grupe i tekstovi primedaba: LINK
  • Elaborat za rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za kompleks „Avala filma“ GO Čukarica – Saopštenje radne grupe i tekstovi primedaba: LINK

U pripremi.